Svdc-Sanpham
Ngày:27.2.2024 - 00:00:00 Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Giới thiệu Liên hệ Diễn đàn English
Nhà cung cấp các sản phẩm phần mềm tài chính kế toán và quản lý doanh nghiệp chất lựợng cao!
wholesale nba jerseys cheap jordan shoes real cheap jordans cheap jerseys phuong gold jewelry fake oakleys
Saoviet Accounting
Sản phẩm
  Saoviet Corporate
  Saoviet HRM
  Saoviet CRM
Dịch vụ
  Tư vấn
  Download
Khách hàng
  Danh sách
  Góp ư, liên hệ
Công ty
  Giới thiệu
  Tin tức
  Tuyển dụng

 

 

 

 
Saoviet Accounting
Sao việt Accounting Clever chi tiết các phân hệ
Phân hệ kế toán tổng hợp
Phân hệ kế toán tổng hợp đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác, phân hệ này cho phiép người sử dụng có thể nhập phiếu kế toán, bút toán phân bổ và các bút toán kết chuyển tự động để tổng hợp và đưa ra các báo cáo tài chính cũng như báo cáo lỗ lãi.
Phân hệ kế toán Tiền mặt tiền gửi
Lập và in chứng từ trực tiếp trên máy tính, theo dõi thu chi tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay chi tiết cho từng tài khoản ngân hàng, từng khế ước vay. Theo dõi thu chi từng hóa đơn mua bán của từng khách hàng và  nhà cung cấp. Theo dõi thu chi theo vụ việc, hợp đồng, công trình, theo khoản mục chi phí, theo bộ phận hạch toán chi phí
Phân hệ kế toán bán hàng công nợ phải thu
Theo dõi hàng bán theo mặt hàng, nhóm hàng, từng khách hàng. Theo dõi công nợ phải thu của từng khách hàng, từng hóa đơn, từng vụ việc hợp đồng ... 
Phân hệ kế toán mua hàng công nợ phải trả
Theo dõi hàng nhập mua theo mặt hàng, nhóm hàng, nhà cung cấp, hàng nhập khẩu, hàng nội địa, chi phí mua hàng. Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng lần mua hàng. Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp: Theo dõi công nợ phải trả cho từng hóa đơn và thời hạn phải trả tiền...
Phân hệ kế toán hàng tồn kho
Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý các phiếu nhập, phiếu xuất, xuất điều chuyển giữa các kho, thực hiện tính và cập nhật giá vốn hàng tồn kho, đồng thời cho phiép người sử dụng lên các báo cáo hàng nhập kho, hàng xuất kho, các báo cáo tổng hợp và chi tiết theo mặt hàng nhóm hàng, theo từng kho, từng vụ việc ...
Phân hệ kế toán tài sản cố định
Phân hệ kế toán tài sản cố định lưu giữ các thông tin về tài sản cố định, cập nhật tài sản, tính khấu hao hàng tháng, điều chỉnh tăng giảm giá trị khấu hao, đồng thời đưa ra các báo cáo kiểm kê, bảng tính khấu hao..., giúp cho người quản lý có thể nắm rõ tình hình sử dụng tài sản của công ty.
Phân hệ kế toán công cụ dụng cụ
Theo dõi công cụ, dụng cụ về nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số khấu hao/ giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, lý do tăng, giảm công cụ, dụng cụ,... đồng thời đưa ra báo cáo thông kê, báo cáo tăng giảm, các báo cáo tổng hợp và chi tiết về công cụ dụng cụ
Phân hệ kế toán chi phí và tính giá thành
Theo dõi (Tổng hợp) chi phí (nguyên vật liệu, công cụ lao động, lương, khấu hao,...) theo đơn vị sử dụng (Bộ phận, phân xưởng, sản phẩm), theo vụ việc (Hợp đồng, công trình, đề án,... ). Theo dõi chi phí theo các khoản mục chi phí: Văn phòng, công tác phí, điện thoại, đi lại,...
Phân hệ nhân sự tiền lương và thuế thu nhập cá nhân
Quản lư các mă địa lư hành chính để theo dơi địa chỉ của cán bộ công nhân viên (CBCNV), cập nhật các chế độ cương vị và mức lương tương ứng, quản lư lư lịch CBCNV, chấm công, cập nhật các khoản phụ cấp, bảo hiểm. Tính lương, tính thuế TNCN, tích hợp với phần mềm HTKK thuế của Bộ tài chính...
Phân hệ tổng hợp toàn công ty
Phân hệ này nhằm mục đích tập hợp toàn bộ dữ liệu từ các đơn vị thành viên về một mối, tổng hợp lại thành một khối dữ liệu thống nhất và từ đó tiến hành phân tích, tổng hợp các mặt tài chính của toàn công ty và đưa ra các báo cáo tổng thể...
Saoviet Accouting
Tư vấn
 

Tư vấn miễn phí các phương pháp quản lý trên phần mềm đơn giản mà mang lại hiệu quả cao

Đào tạo
 

Chúng tôi sẽ đào tạo  cán bộ kế toán của khách hàng sử dụng phần mềm cho đến khi thành thạo

Triển khai  

Sau khi ký hợp đồng sủ dụng phần mềm của Svdc.jsc khách hàng sẽ được cài đặt, đào tạo sử dụng phần mềm, và hỗ trợ nghiệp vụ cũng như kỹ thuật để việc sử dụng phần mềm đem lại hiệu quả cao nhất.

315791
Untitled Document
Công ty cổ phần phát triển phần mềm Sao Việt

Địa chỉ: S? 19, Lô C-TT9, KĐTKiến Hưng Luxury, Hà Đông, HàNội

Điện thoại: 024.6674.0758, 091.714.5967, 086 990 5967

Website: svdc.com.vn